អំពីក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ

     សម័យ សង្គម​រាស្ត្រនិយម​ការងារ​វប្បធម៌​ស្ថិត នៅក្រោម ឱវាទ​ក្រសួងសិក្សាធិការ (ក្រសួងអប់រំ)។
     សម័យ​សាធារណ​រដ្ឋខ្មែរ ទីស្ដីការក្រសួង ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រះបរមរាជវាំង ដឹកនាំ​ដោយ លោក អ៊ុំ សាមុត ជារដ្ឋមន្ត្រី។

     សម័យ​សាធារណ​រដ្ឋប្រជាមានិត​កម្ពុជា ទីស្ដីការ​ក្រសួង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជាថ្មី ដែល​មាន​ឈ្មោះថា ក្រសួង​ឃោសនាការ វប្បធម៌ និងព័ត៌មាន មាន​ទីតាំង​នៅ​ជ្រុង​ផ្លូវលេខ ១៨០។ ដឹកនាំដោយ សមមិត្ត កែវ ចិន្តា ជារដ្ឋមន្រ្តី។

អានបន្ត »

ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា 23 នាក់

ចំនួនអ្នកទស្សនា ថ្ងៃនេះ 366784 នាក់

ចំនួនអ្នកទស្សនា ថ្ងៃម្សិល 246098 នាក់

ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប 8852810 នាក់

  • សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈឆ្នាំ២០១៩

តារាងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌រវាងក្រសួងវប្បធម៌ និងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋភិបាល

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤

ល.រ ខ្លឹមសារ កាលបរិច្ឆេទ តំណាងហត្ថលេខី

អនុស្សាណះនៃការយោគយល់រវាងក្រសួងវប្បធម៌-

ស្ថានីយ៌ទូរទស្សន៍អាសីុអាគ្នេយ៍ ស្តីអំពី

ការរួមគ្នាផលិត និងផ្សាយស្នាដៃសិល្បះវប្បធម៍ជាតិ

ថ្ងែទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០-

២០១៤

 - ឯ.ឧ ហឺុម ឆែម

 - ឯ.ឧ គង់ កន្ថរ៉ា

 - លោកជំទាវ ឃឺំម រា៉នី

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងវប្បធម៌-អម្រឹតាសិល្បះ

(២០១០-២០១៥)

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០-ឧសភា

២០១៥

 - ឯ.ឧ សំរាំង កំសាន្ត

 - លោក សួន  បុនរិទ្ធ

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងវប្បធម៌-សិល្បះខ្មែរអមតះ។

(២០១០-២០១៥)

ថ្ងែទី១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១១-

ថ្ងែទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣

 - ឯ.ឧ សំរាំង កំសាន្ត

 - ភ្លឿន ព្រៀម

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងវប្បធម៌-អង្គការគាំពារ

កេរមរតក ស្តីអំពីគំរោងអភិវឌ្ឍបេតិកភណ្ឌ

បន្ទាយឆ្មារ

មិថុនា ២០១០-ឧសភា

២០១២

 - ឯ.ឧ ហឺុម ឆែម

 - ឯ.ឧ ចយស៍ ខ្នាក

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង ក្រសួងវប្បធម៌-

អង្គការវិទ្យាស្ថានសិល្បះខ្មែរ

ស្តីអំពីគំរោងក្រុមសិល្បះខ្មែរ

ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩-

ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤

 - ឯ.ឧ សំរាំង កំសាន្ត

 - ចន សាភារ៉ូ

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង ក្រសួងវប្បធម៌-

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្តីអំពីការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឈសារមន្ទីឧក្រិដ្ឋកម្ម-

ប្រល័យពូជសាសន៏

(២០១១-២០១៧)

ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០-កុម្ពះ

២០១៤

 - ឯ.ឧ ឃឺំម សារិទ្ធ

 - តំណាងមជ្ឍមណ្ឌលឯសារកម្ពុជា