អំពីក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ

     សម័យ សង្គម​រាស្ត្រនិយម​ការងារ​វប្បធម៌​ស្ថិត នៅក្រោម ឱវាទ​ក្រសួងសិក្សាធិការ (ក្រសួងអប់រំ)។
     សម័យ​សាធារណ​រដ្ឋខ្មែរ ទីស្ដីការក្រសួង ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រះបរមរាជវាំង ដឹកនាំ​ដោយ លោក អ៊ុំ សាមុត ជារដ្ឋមន្ត្រី។

     សម័យ​សាធារណ​រដ្ឋប្រជាមានិត​កម្ពុជា ទីស្ដីការ​ក្រសួង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជាថ្មី ដែល​មាន​ឈ្មោះថា ក្រសួង​ឃោសនាការ វប្បធម៌ និងព័ត៌មាន មាន​ទីតាំង​នៅ​ជ្រុង​ផ្លូវលេខ ១៨០។ ដឹកនាំដោយ សមមិត្ត កែវ ចិន្តា ជារដ្ឋមន្រ្តី។

អានបន្ត »

ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា 38 នាក់

ចំនួនអ្នកទស្សនា ថ្ងៃនេះ 256151 នាក់

ចំនួនអ្នកទស្សនា ថ្ងៃម្សិល 242997 នាក់

ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប 8719682 នាក់

 • សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈឆ្នាំ២០១៩
 • PHOEURNG SACKONA

  Minister of the Ministry of Culture and Fine Arts

  STATUS  

  Date of Birth: October 08, 1959 in the Pursat province (Cambodia)

  e-mail: phoeurng.sackona@mcfa.gov.kh, sackonap@gmail.com

  DIPLOMAS AND ACADEMIC TITLES 

  • 2002     Doctor in Food Sciences (Microbiology). Bourgogne University, France.  
  • 1998     DEA of Microbiology. Ecole Nationale Supérieur de Biologie Appliquée à la Nutrition et  de l'Alimentation (ENSBANA), Bourgogne University, France. 
  • 1987     Master diploma of “Engineering Science " Gubkine Institute in MOSCOW, Ex. URSS.
  • 1981     Diplôma of High school, Phnom Penh. Cambodia.

  OTHER FORMATIONS  

  • Training in Food Technology and Microbiology at the University Paris XII, Créteil, France 1994.
  • Certificate of Academic Management, at the Asian Institute of Technology (AIT), Thailand. 1995.
  • Certificate of the Project Management of Academic Development, at the Asian Institute of Technology (AIT), Thailand. 1996.
  • Certificate of Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) at Kasetsat University. Thailand, 1997.
  • Certificate of "Gender, Science and Technology in the Southeast Asia and the Pacific Training Workshop ", in Phillipines, 2001.
  • Certificate of "E- business", GMS Business forum, Myanmar, 2003.

  PROFESSIONAL EXPERIENCE  

  • 2008- 2013: Secretary of State. Ministry of Education, Youth and Sports of Cambodia in charge of Research activities, External Relation, Cooperation with French speaking countries and ASEAN Community, and President of Direction Board of ITC
  • 2003- 2008: Director of Institute of Technology of Cambodia (ITC).
  • 2000–2003: Deputy Director of Institute of Technology of Cambodia (ITC)
  • 1994–2000 : Head of the Department of Chemical and Food Engineering (GCA)
  • 1991-1994 :     Teaching staff at the Department GCA
  • 1987-1991:      Staff of the Ministry of Industry 

   OTHER ACTIVITIES 

  + 2013: Member of Council Administration Board of French Speaking Universities Network (Agence Universitaire de la Francophonie AUF), represented of Pacific Asia Region.

  + 2010: Presidence of Rector Conference of South East Asia for French Speaking universities (CONFRASIE)

  + 2008-2013: Member of Cambodian National Council for Women (CNCW)

   

  + 2008-2011: Chairman of Sub-Committee of Infrastructure and Resources Development (SCIRD) of Science &Technology of ASEAN community

  + 2005-2013: Member of Associative Board of French Speaking Universities Network (Agence Universitaire de la Francophonie AUF)

  + 2005-2009: Member of Universities Regional Expert Committee of Pacific Asia for French Speaking Network

  + 2001-2008: Member of Executive committee of the AUN/SEED - Net for the promotion of the training of engineering in the countries of ASEAN.

   + 2000-2008: Coordinator of the ITC and Member of Executive in the Academic Network and Research of the GMSARN               Committee 

  SCIENTIFIC COMMUNICATIONS 

  + PHOEURNG S., LEMAÎTRE J. P (2010). L’influence de désinfectants sur L. monocytogenes en biofilm. Mise en évidence de Listeria spp. dans des aliments au Cambodge. Editions Universitaires Européenes. Saarbrücken, Germany.

  PHOEURNG Sackona. La francophonie face à la mondialisation : La francophonie,   cela existe-t-il encore en Asie ?. Géoéconomie No.55. Revue Trimestrielle - Automne 2010. Choiseul édition. Paris. France.

  Uy D., Hak S.C, Huy C., Srey M., Chunhieng T., Phoeurng S., Hassan M.N. and Fredericks D. Comparison of tube-well and dug-well groundwater in the arsenic polluted areas in Cambodia. Southeast Asian Water Environment Book, IWA Publishing, London, UK, 2010,

  +   S. Kumar., S. C. Bhattacharya., Arnol R. Elepano., Rowaldo R. del Mundo., Mohan Bikram Gewali., Phoeurng S. Technology Packages : Solar, Biomass and Hybrid Dryers. Renewable Energy Technologies in Asia: A Regional Research and Dissimination Programme. June 2005. Thailand.

  Kruy Sun Lay., Ping S., Keuth M., Phoeurng S., Buisson  Y. Mise en place de la méthode HACCP dans les lignes de production de sandwich artisanal à Phnom Penh, Cambodge. Bull. Soc. Patho. Exot. 2004, 97, 1, 53-58.

  Phoeurng S., Ping S., Lemaître J. P., Rousset A., Diviès C., Monchy D., & Buisson  Y. Cambodia Health in Phnom Penh. February 24-28, 2003. Setting in evidence of the presence of Listeria spp. in the Cambodian food context and assessment of the presence of other flores.

  + Phoeurng S., Lemaître J. P., Rousset A., et Diviès C. Forum of the young researchers, June 14-15, 2001, Dijon. Comparison of the efficiency of various disinfectants on Listeria Scott monocytogenes organized in artificial biofilm and in free cells.

  +  Lemaître J. P., Phoeurng S., Cachon R., Guzzo J., Rousset A., et Diviès C. Conference on Thursday, 27 January 2000. Institut Pasteur de Paris. Survey of the behavior of the Listeria spp. in free cells and in biofilm in a model of alginate, in co - culture and /or under the action of antiseptic and disinfecting products.

  + Phoeurng S. 1998. Scientific report. Option Food Sciences. ENSBANA. Bourgogne University. Study of Listeria monocytogenes under the stress in immobilized cells. 

  VARIOUS 

  + Languages: French, English, Russian

            + Computer: Word, Excel, Power Point, Internet

            + Interest:  Literature, Fine Arts and Humanity